Interviews met orkestleden

Gaby Haverkamp heeft interviews met vertrekkende orkestleden gemaakt. Ze geven een mooi beeld van hoe de orkestleden met elkaar omgaan en hoeveel het AJO voor hen betekent.