Commissies & Ensembles

Orkestleden van het AJO kunnen deelnemen aan diverse commissies.

Aanvoerderscommissie

Elke muzieksectie van het orkest heeft zijn eigen aanvoerder. De aanvoerders letten er op dat alles in de groep goed verloopt. Regelmatig hebben de aanvoerders gezamenlijk overleg met de orkestmanager en dirigent, waarbij alle artistieke en sociale aspecten van de groep aan de orde kunnen komen.

Orkestcommissie

De orkestcommissie organiseert activiteiten en verrassingen buiten de muziek, vooral in de tijd na de repetities en tijdens muziekweekenden. Klik hier voor een overzicht van de diverse commissies.

Programmacommissie

De programmacommissie is het klankbord van de dirigent. Hierin zijn alle secties van het orkest vertegenwoordigd en worden plannen gesmeed voor het volgend seizoen door elkaar te inspireren en suggesties te doen. De dirigent neemt alle suggesties mee en stelt uiteindelijk de concertprogramma’s samen.

Podiumcommissie

De podiumploeg zorgt ervoor dat het podium voor het orkest bij alle repetities en alle concerten wordt op- en afgebouwd. Klik hier voor ovezicht van diverse commissies.

Kascommissie

Leden van de kascommissie, bestaande uit twee ouders en twee orkestleden, controleren de jaarrekening en doen daarvan verslag aan de Algemene Leden Vergadering.

PR commissie

Orkestleden kunnen deelnemen aan de PR COMMISSIE. De PR COMMISSIE is verantwoordelijk voor de input in de website, nieuwsbrief AJO NU, programmaboekjes, instagram, promotie en flyers. De PR COMMISSIE bestaat uit twee ouders, een bestuurslid en een orkestlid.

Tourneecommissie

Bij het organiseren van de tournee is de tourneecommissie behulpzaam. Tevens is de tourneecommissie klankbord voor het bestuurslid verantwoordelijk voor het organiseren van de tournee.