Registratie oud-leden

Het AJO legt persoonsgegevens vast in haar leden- en contactregistratie systeem. Daarbij gelden de regels zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De regels voor het vastleggen van persoonsgegevens staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging AJO (Bijlage 5: Privacy reglement en persoonsregistratie). Het is daarom noodzakelijk om de laatste vraag aan te geven akkoord te gaan met de verwerking van bovenstaande gegevens door het AJO.

* = verplicht veld

Geef hieronder aan als je nog niet zeker bent van je aanwezigheid bij het lustrum of van meespelen in een van de orkesten. Je kunt hier ook eventuele wensen opgeven.