Amersfoort, 31 oktober 2015

 

Geachte Vriend van het AJO,

Het is ons een genoegen u het eerste exemplaar van een AJO-Vrienden-Nieuwsbrief toe te zenden. Het is onze bedoeling u vanaf nu twee keer per jaar door middel van een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van het wel en wee van het AJO.

Voor het AJO is de afgelopen maand een nieuw seizoen begonnen. Het is dus een goed moment om u als Vriend van het AJO te informeren. Gelukkig kunnen we melden dat het uitstekend gaat met het AJO. Het orkest heeft een enerverend seizoen achter de rug met een record aantal concerten en activiteiten. Hopelijk bent u in de gelegenheid geweest hiervan persoonlijk getuige te zijn. Zo niet, dan geven we allereerst een overzicht van de hoogtepunten.

In september 2014 pakte het AJO de draad weer op na een zeer succesvolle en interessante reis naar Aberdeen, Schotland waar het orkest grote indruk maakte tijdens het prestigieuze Aberdeen International Youth Festival. Naast een aantal optredens van het volledige orkest, deed een aantal ensembles mee aan een wedstrijd en twee ervan sleepten prijzen in de wacht. Zoals gebruikelijk nam een aantal leden na de reis afscheid van het AJO en begon het orkest aan een nieuw programma met een groot aantal nieuwe leden.

Voor informatie over het afgelopen seizoen wordt verwezen naar Bijlage 1. In Bijlage 2 vindt u een korte opsomming van het programma van het huidige seizoen.

Tenslotte geven wij u nog wat informatie over de Stichting.

We hebben besloten de categorieën van Vrienden iets aan te passen door het toevoegen van Adagio-vrienden.  Deze steunen ons door betaling van € 25 per jaar. Andante-vrienden (€ 35 per jaar) krijgen vanaf nu een korting van 50% op één kaart voor het Zomerconcert. Voor de aanmelding als Maestoso-vriend is een notariële akte niet meer vereist en ook het minimumbedrag van € 250 per jaar geldt niet meer.  In principe is elke gift voor 125 % aftrekbaar mits u voor minimaal vijf jaar vriend wilt zijn en een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”  invult.  Deze is op te vragen via de website van de Belastingdienst  of via ondergetekende.  In dat geval kunnen wij geen reductie of vrijkaarten verstrekken want op grond van de bepalingen van de Geefwet  mogen voor een fiscale schenking geen tegenprestaties worden aangeboden. Daar staat wel tegenover dat wij u de status en eretitel van Maestoso-vriend geven als beloning voor het feit dat u voor vijf jaar die verplichting aangaat.

We zetten de verschillende niveaus nog even op een rij:

Adagio-vriend: € 25.00 per jaar; u krijgt tweemaal per jaar de Vriendenbrief en enkele malen per jaar de AJO-nieuwsbrief toegezonden. Voor concerten wordt u als één van de eersten uitgenodigd om kaarten te kunnen bestellen.

Andante-vriend: € 35.00 per jaar; naast het bovenstaande hebt u recht op één kaart voor het jaarlijkse zomerconcert met 50% korting.

Allegro-vriend: € 65.00 per jaar; in dit geval kunt u één vrijkaart voor het jaarlijkse zomerconcert bestellen.

Vivace-vriend: € 95.00 per jaar; in dit geval kunt u twee vrijkaarten voor het jaarlijkse zomerconcert bestellen. Tevens kunt u op verzoek een repetitie van het AJO bijwonen waarbij u na afloop met enkele orkestleden kunt spreken.

Maestoso-vriend:   u verbindt  zich tot een periodieke gift voor minimaal vijf jaar in het kader van de Geefwet van 2012 voor een bedrag naar eigen keuze en u wordt zodoende een structurele steunpilaar van het AJO.   Het fiscale voordeel kunt u afhankelijk van de hoogte van de schenking  desgewenst weer besteden aan het kopen van kaartjes voor concerten dan wel besluiten dit fiscale voordeel  weer te schenken aan het AJO door uw jaarlijkse bijdrage te verhogen.

 

De bijdragen van op dit moment geregistreerde vrienden zullen rond 15 november a.s. worden geïncasseerd.

Het Bestuur van de Stichting is nog steeds op zoek naar bestuursleden. We zoeken een voorzitter die als boegbeeld van het bestuur een rol kan spelen in het leggen van contacten met belangrijke vertegenwoordigers van bedrijven en bestuursorganen in Amersfoort en omgeving en een secretaris van het bestuur.

Het Bestuur heeft in het afgelopen jaar een begin gemaakt met de versterking van de banden met oud-leden van het AJO. Hiertoe hebben “oud-orkestmoeders” Alice Harrebomee en Margret Overdijk zitting genomen in het bestuur met als opdracht het organiseren van een jaarlijkse activiteit voor òud- orkestleden. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 16 april 2016.  Samen met onze dirigent Rolf Buijs belooft dit een boeiende dag te worden!

Bent u benieuwd ? Neem dan contact op met Margret Overdijk of Alice Harrebomee, e-mail: oudleden@ajo-amersfoort.nl.

De vele concerten en activiteiten kunnen alleen plaatsvinden  dankzij onze sponsoren  die  we op deze plaats en met name onze hoofdsponsor de Rabobank Amersfoort e.o  willen danken voor hun steun.  Daarnaast is het voor ons orkest essentieel  dat er ook vele vrienden zijn, die het AJO metterdaad willen steunen. Daarom doen wij een beroep op u als Vriend van het AJO  nieuwe vrienden  (en vriendinnen ) te werven.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het AJO,

Tjalling van Asbeck, secretaris/penningmeester

E vriend@ajo-amersfoort.nl

 

Nieuwsbrief Vrienden okt-2015 bijlage 1

Nieuwsbrief Vrienden okt-2015 bijlage 2