Bijdragen aan het AJO Instrumentenfonds

Wim Eddes is een groot liefhebber van klassieke muziek. Hij werd enkele keren door zijn vrienden, tevens “Vriend van het AJO” meegenomen naar concerten van het AJO. Toen Wim in september 2014 de leeftijd van 80 jaar bereikte, vroeg hij de bezoekers van zijn verjaarsfeest geen cadeaus te geven maar een gift te doen aan het AJO. Zo kon een bedrag van € 1.050 worden toegevoegd aan het AJO Instrumentenfonds. Wim vroeg dit bedrag te besteden aan de reparatie van een aantal klarinetten. Op deze manier kunnen deze instrumenten weer een mooie kleur geven aan het AJO-repertoire! Dank en hulde aan Wim Eddes!

Een anonieme “Vriend van het AJO” bereikte eind 2015 de leeftijd van 70 jaar. Ook hij vroeg de bezoekers van zijn verjaarsfeest een gift te doen aan het AJO. Zo kon in januari 2016 een bedrag van € 480 worden toegevoegd aan het AJO Instrumentenfonds.