Stichting Vrienden van  het AJO jeugdsymfonieorkest Provincie Utrecht

Opgericht: 2 december 1988
Fiscaalnummer: 8036.40.821

De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling cultureel (ANBI).

Contact:
adres: Paladijnenweg 30,  3813DJ Amersfoort
email: vriend@ajo-amersfoort.nl
telefoon: 033 4756824

Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0302 2762 70

Bestuur:

Margret Overdijk , voorzitter
Alice Harrebomee, secretaris en portefeuille ‘oud-leden’
Ted van Essen, penningmeester
Tom Schaap, bestuurslid namens AJO
Hans Kattemölle, bestuurslid namens AJO

De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen vergoeding.

Doelstelling, Beleid en Activiteiten

Het doel van de Stichting om financiële en andere hulp te bieden aan het AJO.

De financiële hulp is bedoeld voor kosten die niet of niet geheel  ten laste van de reguliere exploitatie van het AJO kunnen worden gebracht en waarvoor de Vereniging ook geen of onvoldoende subsidiegelden kon krijgen.

In de praktijk komt de ondersteuning neer op bijdragen aan repetitieweekenden en buitenlandse reizen, eens in de 3 jaar. Het betreft projecten die als kwaliteitsimpuls voor het AJO worden gezien.

De andere hulp aan het AJO bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies geven en het op verzoek van het AJO bestuur oplossen van  problemen.

Om de financiële hulp mogelijk te maken wordt getracht sponsorgelden te werven bij instellingen en bedrijven. Om de continuïteit te waarborgen wordt sponsors gevraagd hun bijdragen voor meer dan één jaar toe te zeggen.

Daarnaast ontvangt de Stichting periodieke of eenmalige donaties van particulieren.

De schenker kan daarbij uit diverse opties  kiezen. Voor meer informatie klik  hier..

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019 Exploitatie

Jaarrekening 2019 Balans

Jaarrekening 2018 Exploitatie

Jaarrekening 2018 Balans