Aanmelden als vriend

Klik op de blauwe regel en u wordt verder geleid.

 • Ja, ik word Adagio-vriend en doneer jaarlijks € 25,-
  Ik krijg de gelegenheid om in de voorverkoop kaarten te bestellen en ontvang de nieuwsbrief 2-3 keer per jaar.
 • Ja, ik word Andante-vriend en doneer jaarlijks € 50,-
  Ik krijg de gelegenheid om in de voorverkoop kaarten te bestellen en ontvang de nieuwsbrief 2-3 keer per jaar.
 • Ja, ik word Allegro-vriend en doneer jaarlijks € 100,-
  Ik krijg de gelegenheid om in de voorverkoop kaarten te bestellen en ontvang de nieuwsbrief 2-3 keer per jaar.
  Ik heb recht op één vrijkaartje voor het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert en het Zomerconcert.
 • Ja, ik word Vivace-vriend en doneer jaarlijks € 250,-
  Ik krijg de gelegenheid om in de voorverkoop kaarten te bestellen en ontvang de nieuwsbrief 3 keer per jaar.
  Ik heb recht op twee vrijkaartjes voor het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert en het Zomerconcert.
  Ik krijg een uitnodiging voor een generale repetitie met “Meet & Greet” met dirigent en enkele orkestleden.
 • Ja, ik word Maestoso-vriend en doneer jaarlijks een door mij te bepalen bedrag (minimaal € 50,-) en kom daarmee in aanmerking voor 125% belastingaftrek (150% voor bedrijven). Ik teken hiervoor een schenkingsakte. Ik krijg de gelegenheid om in de voorverkoop kaarten te bestellen en ontvang de nieuwsbrief 2-3 keer per jaar. Ik mag meerdere AJO (generale) repetities meemaken, met “Meet & Greet” met dirigent en enkele orkestleden.

NB Op grond van de Geefwet mogen voor een fiscaal voordeel van uw schenking geen tegenprestaties (zoals vrijkaarten) worden aangeboden. Een rekenvoorbeeld: bij een schenking van € 300,- per jaar als particulier is de aftrekpost € 375,- Bij het 49,5 %-tarief betaalt u per saldo dus maar € 189,- Bij
het 37,07%-tarief is dat € 236,-

Ik doe een éénmalige Staccato-donatie of Nalatenschap
Mijn wensen voor een tegenprestatie worden met de voorzitter van de Stichting afgestemd.