Aanmelden als vriend

Kies hier uw eigen tempo

Als steunpilaar van het AJO ontvangt u in alle gevallen onze digitale nieuwsbrieven

 • Ik word Adagio-vriend en doneer jaarlijks €25,-
  Voor concerten mag ik als eerste kaarten bestellen.
 • Ik word Andante-vriend en doneer jaarlijks €35,-.
  Ik ontvang  50% korting op het jaarlijks zomerconcert.
 • Ik word Allegro-vriend en doneer jaarlijks €65,-.
  Ik ontvang één vrijkaart voor het jaarlijks zomerconcert.
 • Ik word Vivace-vriend en doneer jaarlijks €95,-.
  Ik ontvang twee vrijkaarten voor het zomerconcert.
  Ik kan op verzoek één repetitie naar keuze van het AJO bijwonen met na afloop een “Meet & Greet” met de dirigent en enkele orkestleden.

Als u zich voor één van de bovenstaande opties voor een jaarlijkse bijdrage wilt aanmelden klik dan hier..

 

Met een éénmalige bijdrage zijn wij natuurlijke ook zeer geholpen. U kunt een keuze maken uit de volgende opties:

 • Ik doe een éénmalige Staccato-storting aan het AJO.
 • Ik doe een donatie aan het AJO-instrumentenfonds
  Dit fonds maakt het mogelijk voor het AJO-orkest om bijzondere instrumenten aan te schaffen en te onderhouden. Deze vorm van donatie is uitermate geschikt voor een schenking in het kader van een bijzondere gelegenheid (jubileum, verjaardag, trouwdag etc.). Informeer bij de Stichting Vrienden AJO naar de mogelijkheden via vriend@ajo-amersfoort.nl.

Als U één van bovenstaande éénmalige bijdragen aan het AJO wilt schenken klik dan hier..

 

Er is nog een bijzondere manier om het AJO te steunen:

 • U wordt Maestosovriend en doneert voor minimaal vijf jaar een jaarlijks door uzelf te bepalen bedrag en wordt zodoende een structurele steunpilaar van het AJO.
  U kunt op verzoek meerdere repetities van het AJO bijwonen met na afloop een Meet & Greet met de dirigent en enkele orkestleden.
  Als Maestoso-vriend bepaalt u dus zelf de hoogte van het jaarlijkse bedrag.   Indien u minimaal vijf jaar Maestoso-vriend wordt komt u in aanmerking voor volledige aftrekbaarheid (125% voor particulieren en 150% voor bedrijven). Hiervoor moet een schenkingsovereenkomst worden getekend. Een notariële akte is niet meer vereist.NB: Op grond van de Geefwet mogen voor een fiscale schenking geen tegenprestaties (zoals vrijkaarten) worden aangeboden. U kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om het fiscale voordeel weer te besteden aan het kopen van kaartjes dan wel besluiten dit fiscale voordeel weer te schenken aan het AJO door uw jaarlijkse bijdrage te verhogen.Een rekenvoorbeeld: bij een schenking van €300 per jaar is de aftrekpost €375. Bij het 52%-tarief is de fiscale teruggaaf €195, dus de schenker betaalt netto €105. Het netto fiscale voordeel bedraagt bij het 42%-tarief €158 en bij het 33%-tarief €124

Als U zich wilt aanmelden als Maestoso-vriend klikt u hier..

 

Nalatenschap

U kunt een bedrag nalaten door het AJO op te nemen in uw testament. Dit is in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat het AJO na overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. Ook kunt u ons tot (mede-) erfgenaam benoemen. Het AJO ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap en voert uw overige wensen uit. Speciale wensen bespreken wij graag met u zoals het uitkiezen van een specifieke bestemming. Vraag uw notaris om meer informatie.

Ons rekeningnummer is NL72 RABO 0302 2762 70 t.n.v. Stichting Vrienden AJO te Amersfoort o.v.v. naam en e-mailadres.