REPETITIES

Repetitierooster: Het repetitierooster vind je onder ‘downloads‘ in het ledengedeelte van www.ajo-amersfoort.nl. Daarin staan alle concertprogramma’s, concertdata en de stukken die we repeteren. De repetitieroosters worden per speelseizoen genummerd vanaf 1 en zo verder. Elk nieuw repetitierooster vervangt het vorige en de plaatsing van een nieuw rooster wordt aangekondigd in de besloten AJO-Facebookgroep.

Plaats: St.Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29, Amersfoort (tenzij een andere locatie vermeld wordt in het repetitierooster).

Tijd: Vrijdagavond van 19:00 uur – 22:00 uur (18:30 kerk open; 18:50 instrument uitpakken en inspelen op het podium; 18:55 stemmen)

Groepsrepetities: Deze staan vermeld in het repetitierooster. Ze vinden gemiddeld om de drie weken plaats, voorafgaand aan de tutti van 17:30 uur – 18:30 uur. Deze groepsrepetities staan onder leiding van de desbetreffende aanvoerder/ster of van de dirigent.

Aanwezigheid: Je aanwezigheid op alle (groeps)repetities is verplicht, ook op alle repetitieweekenden en repetitiezaterdagen en vanzelfsprekend op alle concerten. Deze aanwezigheidsplicht betreft ook de zondag (ochtenden), maar indien dringend gewenst, is overleg hierover mogelijk.

Afmelden: Je eventuele afwezigheid bespreek je (dus mondeling) ruim van te voren met de orkestmoeder. Pas bij verkregen toestemming is je absentie akkoord; daarna geef je je afwezigheid óók nog door aan je eigen aanvoerder. Je aanwezigheid wordt nauwkeurig bijgehouden. Bij veelvuldige afwezigheid krijg je een gesprek met een bestuurslid. Als na een proefperiode je aanwezigheid nog steeds te wensen over laat, word je verzocht het orkest te verlaten.

Meenemen: Geplakte partijen, voorzien van naam. Eigen lessenaar, voorzien van naam. Overigens mogen AJO-lessenaars  niet worden gebruikt tijdens de reguliere repetities. Voor cellisten eventueel een eigen celloplank o.i.d. voorzien van naam.

Partijen: Je bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden en printen van je eigen partijen. Ze zijn te vinden onder ‘downloads’ op het ledengedeelte van www.ajo-amersfoort.nl . Alle partijen zijn ook in een ordner op de repetitielocatie aanwezig, maar mogen alleen door de desbetreffende aanvoerder gepakt worden én weer teruggestopt.

Partijstudie: Er wordt van je verwacht dat je al je partijen thuis en/of tijdens je lessen grondig voorbereidt. Groeps- & orkestrepetities zijn pas zinvol als je goed bent voorbereid. Dan kan er tijdens de tutti’s verder gewerkt worden aan samenspel en interpretatie.

Gehoorsbescherming:  Hiervoor ben je zélf verantwoordelijk. We raden je ten zeerste aan dit punt serieus te nemen en zeker wanneer je op een luidruchtige plek in het orkest zit, zoals pal voor het koper of het slagwerk, je individuele gehoorbeschermers te gebruiken. Voor informatie klik hier.

CONCERTEN

Op concerten wordt gespeeld in concertkleding: Heren: zwart pak, zwarte schoenen, zwarte strik en wit overhemd. Dames: zwart chique jurk/rok  (tot net boven de knie; géén lange jurk/rok)  Bovenkant schouders bedekt, zwarte schoenen, zwarte panty (=20 den). Altijd een zwart vestje mee, zodat we kunnen besluiten om met bedekte schouders/armen te spelen. Een mooie zwarte concertbroek mag ook (dus geen zwarte jeans!).

SPEELNIVEAU

Auditie: Voordat je wordt toegelaten tot het orkest doe je auditie. Hierbij is, naast de dirigent, je eigen aanvoerder, de concertmeester en een bestuurslid aanwezig.

Les: Elk orkestlid is gedurende zijn/haar gehele AJO-lidmaatschap verplicht lessen te volgen bij een bevoegd docent, wiens gegevens bij het orkest bekend zijn. Bij wisseling van docent verander je dat zelf in je persoonlijke profiel in het ledengedeelte van www.ajo-amersfoort.nl

Samenspel: De individuele (aspirant)leden dienen een dusdanige beheersing van het instrument te hebben dat er, buiten het kunnen spelen van zijn/haar eigen partij, ook nog ruimte over is voor het samenspel.

Herauditie: Bij tussentijds onvoldoende prestatie kan je opgeroepen worden herauditie te doen. De procedure is als volgt: je speelt voor om de geconstateerde achterstand in kaart te brengen en te bespreken. Je docent (en bij minderjarigheid ook je ouders) wordt (worden) hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt een periode afgesproken waarin redelijkerwijs verbetering in speelniveau opgebouwd kan worden, die wordt afgesloten met de feitelijke herauditie. Is het resultaat bij de herauditie nog steeds onvoldoende, zal je het orkest moeten verlaten.

WEBSITE & FACEBOOK

Jouw gegevens: www.ajo-amersfoort.nl is een belangrijk platform van & voor AJO-leden. Elk AJO-lid krijgt na een geslaagd verlopen auditie middels inlognaam en wachtwoord toegang tot het ledengedeelte van de site. Daar staan in het eigen profiel zijn/haar eigen persoonlijke gegevens en een foto. Vanaf dat moment ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van alle gegevens, met name het e-mailadres en mobiele nummer. Hiermee wordt de interne communicatie gegarandeerd, zoals berichten vanuit het bestuur en mededelingen van de dirigent. Ook de gegevens van de docent moeten up-to-date zijn.

Facebook: Het is fijn als je een eigen Facebookpagina hebt. Je wordt dan uitgenodigd voor de besloten AJO-facebookgroep, waarin allerhande mededelingen worden gedaan die van belang zijn voor het reilen en zeilen van het orkest.