Het AJO legt persoonsgegevens vast in haar leden- en contactregistratie systeem. Daarbij gelden de regels zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De regels voor het vastleggen van persoonsgegevens staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging AJO (Bijlage 5: Privacy reglement en persoonsregistratie).