Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur van het AJO is verantwoordelijk voor de organisatie, stelt de dirigent aan, regelt de financiën en bereidt de grote projecten voor. De orkestmanager, Irene van Kesteren, regelt alle zaken die de orkestleden aangaan. Zij is bij alle repetities aanwezig. Zij is de steun en toeverlaat voor de orkestleden.

Bestuursleden

Er is op dit moment een vacature voor een bestuurslid, promotionele zaken.

De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen vergoeding.

Vereniging

Het AJO is een vereniging. Alle orkestleden en bestuursleden zijn lid en vormen met elkaar de algemene ledenvergadering (ALV).
De organisatie van het AJO draait grotendeels op vrijwilligerswerk. De bibliothecaris, koffieouders, pr-werkgroep, chauffeurs en het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis.

De vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik hier voor jaarrekening 2018/2019.

Doelstelling

De doelstelling van het AJO is om bij jongeren kennis van en liefde voor de muziek aan te moedigen en een zo groot mogelijke plaats in te ruimen voor eigen initiatief en zelfwerkzaamheid.

Lees hier meer over de missie en visie van de vereniging.