als Maestoso-vriend

U dient "cookies" aan te hebben gezet in uw browser. Als uw ingevulde gegevens van het scherm na het klikken op doorgaan worden gewist, betekent dit dat "cookies" niet aanstaan!

Uw Maestoso bijdrage

Om het fiscale voordeel van 125% aftrekbaarheid te benutten, dient u het formulier 'overeenkomst-periodieke -schenking' te downloaden en getekend in een gefrankeerde envelop te zenden naar AJO, postbus 138, 3800 AC Amersfoort. Wij vullen ons deel dan in en u ontvangt het vervolgens door ons getekend retour ten behoeve van uw belastingaangifte. 

Denkt u er aan dat de donatie voor tenminste 5 jaar dient plaats te vinden om voor de belastingaftrek in aanmerking te komen?

Totaal bedrag
 

     voor  keer.
Vrienden van het AJO
Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden van het AJO de vriendenbijdrage af te schrijven van:
Betaalmogelijkheden
 
[x] Als maestoso-vriend kunt u zelf de hoogte van de jaarlijkse gift gedurende minimaal vijf jaar vaststellen.