JUBILEUM AJO in 2022

In 2022 bestaat het AJO zestig jaar.

Dat gaan we vieren.
Het begon ooit, in 1962, met een groepje van twaalf musicerende kinderen. Hun mentor was de heer Van der Spaa van de latere Stichting Jeugd en Muziek. Van der Spaa vroeg de viooldocent Qui van Woerdekom om de leiding over het
groepje te nemen
Qui van Woerdekom deed dat graag en dirigeerde het AJO 25 jaar (1963 – 1987). Onder zijn leiding groeide het AJO uit tot een symfonieorkest. Hoogtepunt indertijd was de tournee naar Wenen in 1987, waar het AJO met groot succes de Eerste Symfonie van Mahler speelde. Toen in 2002 het AJO 40 jaar bestond, zei Qui van Woerdekom terugblikkend: “Het AJO is in veertig jaar uitgegroeid van niets tot een heel goed jeugdorkest.”