Contact / Organisatie

AJO
Het Amersfoorts Jeugd Orkest (AJO) heeft een volledige symfonische bezetting met dubbel hout, volledig koper en slagwerk. Het orkest staat onder leiding van dirigent Rolf Buijs. Het AJO telt ongeveer 70 orkestleden, in leeftijd variërend tussen de 14 en 24 jaar. Het repertoire varieert van vroeg Klassiek via Romantiek naar Hedendaags, met uitstapjes naar jazz, klezmer en pop. De thuisbasis is de St. Franciscus Xaveriuskerk in Amersfoort, waar meestal ook het Nieuwjaarsconcert en Zomerconcert worden uitgevoerd. Hiernaast speelt het orkest losse concerten in muziekzalen op festivals en gaat om de drie jaar op Tournee.
De orkestleden delen met elkaar hun passie voor muziek, het plezier in het samenspel en de gretigheid om zich muzikaal te ontwikkelen. Het orkest kan zich rekenen tot de betere regionale jeugdorkesten van Nederland.
De meeste orkestleden komen uit Amersfoort en omstreken.

DOELSTELLING
De doelstelling van het AJO is om bij jongeren kennis van en liefde voor de muziek aan te moedigen en een zo groot mogelijke plaats in te ruimen voor eigen initiatief en zelfwerkzaamheid.

VERENIGING
Het AJO is een vereniging. Alle orkestleden zijn lid en vormen met elkaar de algemene ledenvergadering (ALV).
De organisatie van het AJO draait grotendeels op vrijwilligerswerk.
De bibliothecaris, koffieouders, pr-werkgroep, chauffeurs en het bestuur doen hun werk op vrijwillige basis.

DIRIGENT
Het Amersfoorts Jeugd Orkest staat sinds 2005 onder de energieke leiding van Rolf Buijs (1960).
Hij is de enige betaalde vaste kracht. Elke vrijdagavond oefent hij met de orkestleden in de St. Franciscus Xaveriuskerk.
De dirigent van het AJO stimuleert de muzikale ontwikkeling van de orkestleden en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de optredens.

BESTUUR
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf leden en legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
Het bestuur van het AJO is verantwoordelijk voor de organisatie, stelt de dirigent aan, regelt de financiën en bereidt de grote projecten (Tournee Toscane, West-Zuid Story) voor. De orkestmanager regelt alle zaken die de orkestleden aangaan. Zij is bij alle repetities aanwezig. Zij is de steun en toeverlaat voor de orkestleden.

Bestuursleden

  • Gerard de Kleijn voorzitter
  • Jolien Klaarenbeek secretaris
  • Tom Schaap penningmeester
  • Ingrid van Kesteren orkestzaken
  • Irene Teepe muzikale zaken

Adres: Postbus 138, 3800 AC Amersfoort
KvK 40506794

Bankrekening NL77 RABO 0304 7093 28

STICHTING VRIENDEN
De Stichting Vrienden van het AJO werft vrienden en sponsoren. De financiële hulp van de Stichting Vrienden is bedoeld voor het instrumentenfonds, de kosten van buitenlandse tournees en repetitieweekenden.

Bestuursleden

  • Hans Kattemölle voorzitter
  • Juke van Beuningen secretaris
  • Rob Baan penningmeester
  • Tom Schaap namens AJO
  • Gerard de Kleijn namens AJO

Contact vriend@ajo-amersfoort.nl

Bankrekening NL72 RABO 0302 2762 70

ANBI
AJO en de Stichting Vrienden zijn erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.

AJO NU
Driemaal per jaar komt het AJO NU uit, met nieuwsberichten en aankondigingen.

PARTNERS IN MUSIC
AJO werkt graag samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho), Scholen in de Kunst, Amersfoort Jazz, September me.

CONTACT
info@ajo-amersfoort.nl