Contact Vrienden van het AJO

Stichting Vrienden van het AJO

KvK-nummer: 41189516
Opgericht: 2 december 1988
Bankrekeningnummer: NL72 RABO 0302 2762 70
Fiscaalnummer: 8036.40.821

De Stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling cultureel (ANBI).

Contact:
email: vriend@ajo-amersfoort.nl
telefoon: 06-53649119

Bestuur:
Hans Kattemölle, voorzitter
Juke van Beuningen, secretaris en portefeuille Oud-leden
Rob Baan, penningmeester
Tom Schaap, bestuurslid namens AJO
Gerard de Kleijn, bestuurslid namens AJO

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning.

Doelstelling, Beleid en Activiteiten 

Het doel van de Stichting is om continuïteit van de vereniging AJO te waarborgen door hert beiden van financiële en andere hulp.

  • De financiële hulp is bedoeld voor kosten die niet of niet geheel ten laste van de reguliere exploitatie van het AJO kunnen worden gebracht en waarvoor de Vereniging zelf onvoldoende dekking kon verwerven. De Stichting werft daartoe vrienden en sponsoren in samenwerking met het bestuur van de Vereniging AJO.
  • De andere hulp aan de vereniging AJO bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies geven en het op verzoek van het AJO bestuur, of de algemene ledenvergadering, oplossen van problemen.

Om de continuïteit te waarborgen wordt vrienden en sponsoren gevraagd hun bijdragen voor meer dan één jaar toe te zeggen.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2019 Exploitatie

Jaarrekening 2019 Balans