Het AJO heeft, als onderdeel van het Huishoudelijk Reglement (Bijlage 6), een aantal omgangsregels en een gedragscode opgesteld ten aanzien van de omgang van medewerkers (zowel vrijwilligers als medewerkers in dienst van het AJO) met minderjarigen.

De tekst hiervan kunt u hier downloaden: omgangsregels-en-gedragscode