Contact

Dirigent

Dirigent van het AJO is Rolf Buijs. Rolf Buijs is verantwoordelijk voor het artistiek programma van het AJO. Hij staat elke vrijdagavond op de bok bij de repetities. Rolf ontvangt de auditanten, overlegt met de aanvoerders van de secties en laat zich inspireren door de programmacommissie.

dirigent@ajo-amersfoort.nl

Orkestmanager

Ingrid van Kesteren is lid van het bestuur van het AJO en is orkestmanager. Zij is ook elke vrijdagavond aanwezig, regelt heel veel praktische zaken en is verantwoordelijk voor de communicatie tussen bestuur en orkest. Ingrid is tevens contactpersoon voor de ensembles van het AJO, AJO-Brass en AJO-Salonorkest.

orkestzaken@ajo-amersfoort.nl