Het AJO bestaat niet alleen uit musicerende leden, maar er zijn orkestleden die ook nog graag hun steentje bijdragen aan de organisatorische kant van het orkest!

 • Programmacommissie (proco):
  De proco stelt in overleg met de dirigent de concertprogramma’s samen. Elke instrumentgroep is hierin vertegenwoordigd.
 • Orkestcommissie (orkco):
  De meest actieve en leukste commissie binnen het AJO, die zich ten doel stelt de musici in wording op een andere manier dan met muziek bezig te laten zijn, vooral actief NA de repetities en tijdens muziekweekenden.
 • Tourneecommissie (tourco):
  Deze commissie bekijkt de mogelijkheden van een tournee en werkt die verder uit in overleg met het bestuur en dirigent
 • Jubileumcommissie (jubilco):
  De jubilco houdt zich eens in de vijf jaar in een vroeg stadium bezig met het bedenken en uitwerken van activiteiten ten behoeve van een lustrumviering.
 • Podiumploeg (podiplo):
  Orkestleden die ervoor zorgen dat het podium voor het orkest voor alle repetities en alle concerten wordt op- én afgebouwd