Het AJO bestaat alleen maar uit actieve orkestleden, maar er zijn ook leden die buiten hun actieve deelname aan het orkest, verantwoordelijkheid nemen voor de organisatorische kanten van het orkest!

  • Programmacommissie (proco): stelt in overleg met de dirigent de concertprogramma’s samen. Elke instrumentgroep is hierin vertegenwoordigd.
  • Orkestcommissie (orkco): de meest actieve en leukste commissie binnen het AJO, die zich ten doel stelt de musici in wording op een andere manier dan met muziek bezig te laten zijn, vooral actief NA de repetities en tijdens muziekweekenden
  • Tourneecommissie (tourco): bekijkt de mogelijkheden van een tournee en werkt die verder uit in overleg met het bestuur en dirigent
  • Webcommissie (webco): houdt zich bezig met de website en de Facebook-pagina.
  • Jubileumcommissie (jubilco): houdt zich eens in de vijf jaar in een vroeg stadium bezig met het bedenken en uitwerken van activiteiten ten behoeve van een lustrumviering.
  • Podiumploeg : (podiplo) Orkestleden die, tegen lidmaatschapskorting, er voor zorgen dat het podium voor het orkest voor alle repetities en de concerten wordt op- én afgebouwd.